Klachtenregeling

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris.
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Het heeft mijn voorkeur dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie.
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder.

Heeft u een klacht naar aanleiding van een massage of triggerpoint-behandeling? Volg de procedure in de onderstaande stappen.

Heeft u klacht tav van lichaamsgeoriënteerde psycho-therapie? Volgt u dan de onderstaande procudure stap voor stap.

Contact

Fr. Naereboutstraat 23
4461 GR Goes
  06 12783483
 info@massageverlicht.nl