Triggerpointtherapie

Behandeling van pijn en andere klachten volgens de methode van Clair Davies.
Wat is een triggerpoint?

Triggerpoints of spierknopen zijn lokale verkrampingen in spieren waardoor als gevolg van een gebrek aan doorbloeding en zuurstof een overgevoelige plek ontstaat. Door de spier te palperen zijn de spierknopen voelbaar als pijnlijke harde bobbeltjes of strengetjes. Wanneer je er flinke druk op uitoefent, kan dit een uitstralende pijn opwekken in een ander deel van het lichaam. Triggerpoints kunnen in alle spieren in het lichaam ontstaan, en altijd op vaste plaatsen. Namelijk daar waar het zenuwstelsel informatie op de spier overbrengt.

Oorzaak en gevolg van triggerpoints
Velen denken dat de oorzaak van een klacht ligt op de plek waar de pijn is. De pijn trekt de aandacht en vaak kijkt men niet verder, waardoor de oorzaak niet wordt achterhaald.
Kenmerkend voor een myofasciaal triggerpoint is dat het niet alleen pijn kan veroorzaken op de plek zelf, maar ook op andere plaatsen. Bij ieder triggerpoint komt deze afgeleide pijn telkens voor in karakteristieke patronen. Zo kan bijvoorbeeld spanningshoofdpijn worden veroorzaakt door triggerpoints in spieren in de hals.
Pijn in de onderrug kan voortkomen uit de billen, de buikspieren en zelfs de kuiten. Ook te weinig of juist te veel beweging, een onjuist voedingspatroon of bepaalde aandoeningen zoals diabetes, schildklieraandoeningen, fybromyalgie e.d. kunnen het ontstaan van triggerpoints bevorderen. De oorzaak ligt veelal in verkeerd gebruik van spieren, zoals kan gebeuren bij:

Lichamelijke overbelasting

Psychische overbelasting

Ook pijnvermijdingsgedrag, om een pijnlijke spier te ontzien, kan triggerpoints veroorzaken. Ze ontstaan dan in spieren die de taak van de verzwakte (pijnlijke) spier overnemen. Zo vormt zich een keten van verstoringen, waarbij hele ledematen of zelfs een hele lichaamszijde betrokken kan raken. Denk hierbij aan beenlengteverschil, gewrichtsaandoeningen en scoliose.

Behandeling van triggerpoints
Klachten die door triggerpoints worden veroorzaakt zijn vaak goed te behandelen. Tijdens het onderzoek wordt vastgesteld of er triggerpoints in de spieren zijn en of deze de klachten kunnen veroorzaken. Als dit het geval is, kunnen we behandelen. Hierbij is het niet alleen van belang om te ontdekken hoe ze zijn ontstaan, maar ook door welke factoren ze in stand worden gehouden. De therapie is erop gericht de triggerpoints te deactiveren (uit te schakelen), zodat de spier tot rust kan komen en de klacht kan verminderen.

Behandeling bestaat uit een uitgebreide intake, onderzoek naar welke triggerpoints oorzaak (kunnen) zijn van de klacht(en) en vervolgens behandeling door middel van massage. Het is moeilijk aan te geven hoe lang een behandeltraject duurt, omdat het ene triggerpoint meer tijd vergt dan het andere. Daarbij spelen de factoren een rol die de triggerpoints hebben doen ontstaan en die ze laten voorbestaan. Over het algemeen zijn recent ontstane triggerpoints gemakkelijker te deactiveren dan reeds lang bestaande. Bij de laatsten is vaak een hele keten van triggerpoints ontstaan, die meer behandelingen vergen.

Wat kun je zelf doen
Bij het behandelen van triggerpoints wordt je als cliënt actief betrokken. De therapie is het meest effectief als triggerpoints vaak én kort worden behandeld. Zelfbehandeling maakt daarom deel uit van de therapie. De methode is eenvoudig, thuis of op het werk toe te passen en kost hooguit enkele minuten per keer. Zo neem je je gezondheid mede in eigen hand en kom je terug in je kracht. (bron: www.triggerpointboek.nl en www.triggerpointcoach.nl)

Contact

Fr. Naereboutstraat 23
4461 GR Goes
  06 12783483
 info@massageverlicht.nl